De brug tussen opleiding en arbeidsmarkt

Onze missie

In het hoger onderwijs wordt de basis gelegd voor het kennen en kunnen, maar het echte vak wordt in de praktijk geleerd. Doordat die praktijkervaring vaak nog ontbreekt, vraagt een groot deel van de pas-afgestudeerden zich af: wat kan ik nou eigenlijk? De overgang van studeren naar werken gaat daarom vaak gepaard met onzekerheid, stress en teleurstelling.

 

33% van de nieuwe medewerkers is binnen 6 maanden alweer op zoek naar een nieuwe baan.

Becker & Bolink 2018

 

De nieuwe generatie Young Professionals heeft bovendien hun eigen behoeften en verwachtingen ten aanzien van werk. Die matchen echter niet altijd met de behoeften en verwachtingen van de zittende generatie managers… Een gemiste kans, want dit jonge talent komt nou juist de vernieuwing brengen die organisaties zo nodig hebben!

Veel werkgevers weten echter niet hoe je Young Professionals kunt raken en duurzaam kunt verbinden aan de organisatie. Tegelijkertijd worstelen organisaties met de snelle (technologische) ontwikkelingen, terwijl de nieuwe generatie medewerkers hier moeiteloos hun voordeel mee doet. Toch worden de nieuwkomers maar zelden betrokken bij de strategievorming. De expertise ontbreekt vaak om hun talent op de juiste wijze in te zetten.

 

Waar wij in geloven

Xperior slaat de brug tussen opleiding en arbeidsmarkt. Maar ook tussen Young Professionals en hun managers. Uitgangspunt daarbij is het potentieel van de nieuwe generatie. Want daar geloven we in. Wij helpen organisaties om het potentieel van studenten en pas-afgestudeerden te herkennen, te benutten en verder te ontwikkelen. Met als resultaat?

〉Starters die op de juiste plek zitten en alles uit henzelf halen

〉Organisaties die daar de vruchten van plukken en klaar zijn voor de toekomst.