Xelerate

Eenmaal afgestudeerd en aan het werk, helpen we starters om zo snel en zo goed mogelijk waarde te creëren voor hun werkgevers en zo een vergezicht te bieden voor de toekomst. Daarvoor hebben we Xelerate ontwikkeld; een actieleerprogramma dat voorziet in training, coaching en intervisie. Gedurende 12 maanden ontwikkelt de Young Professionals zich persoonlijk door in actie en reflectie te werken aan een strategisch vraagstuk binnen de organisatie. Doel is om zichzelf en de organisatie zichtbaar te laten groeien. Dat doe de afgestudeerde niet alleen, maar in een groep met jonge talenten uit andere organisaties. Ook (of juist) van de uitdagingen en ervaringen van anderen kan veel worden geleerd en mogelijk worden toegepast

Raad van Toekomst

Het concept Raad van Toekomst biedt organisaties de kans om op niet-alledaagse wijze kennis te maken met jong talent. Dat doen we door een viertal studenten als een Board of Inspiration te koppelen aan het management. Met dit concept dagen we studenten uit om te bouwen aan hun eigen ontwikkeling, maar ook aan die van de organisatie. Naast verrassende nieuwe inzichten, krijgen organisaties zo vroegtijdig de kans om talent te ontdekken en aan zich te binden.

Onboarding Op maat

Organisaties worden zich steeds meer bewust van het goed ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers. Onderzoek toont de volgende positieve effecten aan:

  • hogere werktevredenheid
  • betere werkprestaties
  • hogere betrokkenheid
  • lagere intentie om te stoppen

De Xperior Academy ontwikkelt en verzorgt on-boarding trajecten op maat. Dit doen we voor organisaties die niet beschikken over een eigen opleidingstak, maar die wel meer uit hun starters willen halen en tegemoet willen komen aan hun ontwikkelbehoefte.

Wilt u uw nieuwe medewerkers ook de beste start geven? We bespreken graag de mogelijkheden met u.

 

centraal in onze aanpak staat de

GROEIMINDSET

Centraal in al onze activiteiten staat het ontwikkelen van een groeimindset. Deze term is ontleend aan de theorie van Carol Dweck. Haar onderzoek wees uit dat niet alleen onze talenten en vaardigheden bepalend zijn voor succes, maar ook onze mindset. Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de vaste mindset en de op groei gerichte mindset.

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging van zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het al gauw op.

Iemand met een groeimindset daarentegen gelooft dat dat de ware potentie van de mens onbekend is en dat het niet te voorspellen is wat hij kan bereiken. Mensen met deze mindset zijn blij met uitdagingen en geven niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan.

Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Daardoor is hij in staat om een steeds hoger niveau te bereiken.

Het goede nieuws is dat je een groeimindset kan ontwikkelen. Met de juiste begeleiding…